KV Sparta

Zoals elke vereniging vraagt ook KV Sparta contributie aan haar leden om de vereniging draaiende te houden. Binnen de korfbalsport zijn er verschillende leeftijdscategorieën en op basis van je leeftijd, word je ingedeeld in een categorie en in een team. De contributie die je voor je lidmaatschap betaalt is afhankelijk van je team. In de onderstaande tabel staan alle bedragen weergegeven voor het seizoen 2024 - 2025.

De contributie incl. bondsbijdrage KNKV en bijdrage kledingfonds á € 1,- p.m. geldt vanaf 1 juli per verenigingsjaar en bedraagt voor het seizoen 2024 - 2025:

Categorie
Bedrag
Periode
Senioren
€ 21,-
Maand
A-Jeugd (junioren)
€ 15,-
Maand
B-Jeugd (aspiranten)
€ 12,50
Maand
C-Jeugd (aspiranten)
€ 12,50
Maand
D-Jeugd (pupillen)
€ 11,50
Maand
E-Jeugd (pupillen)
€ 11,50
Maand
F-Jeugd (pupillen)
€ 11,50
Maand
Kangoeroes
€ 9,50
Kwartaal
 

Speel je alleen in de zaal dan betaal je 6x de maandcontributie en niet-spelende leden betalen net als bij blessures, langdurige ziekte, zwangerschap o.i.d. een maandcontributie per kwartaal.

De contributie gaat bij aanmelding bij de KNKV in. Bij tussentijdse opzegging is voor het gehele seizoen contributie verschuldigd, want Sparta betaalt voor jou ook contributie aan de korfbalbond en die contributie moet voor een heel jaar vooruit worden betaald. Alleen wanneer de contributie voldaan wordt, kan aan de competitie worden deelgenomen.

Gezinskorting

Voor degene die meer kinderen op korfbal hebben zitten geldt de gezinskorting. Bij een tweede kind (onder de 18, waarbij het eerste en oudste kind ook onder de 18 dient te zijn) geldt 25% korting. Bij een derde kind (onder de 18) geldt 50% korting en een vierde kind (onder de 18) geldt 75% korting. Gezinskorting gaat in bij kinderen onder de 18 jaar!

Wijze van betaling

De leden dienen de contributie maandelijks automatisch te laten incasseren door de vereniging. U dient dan het machtigingsformulier (verkrijgbaar bij de trainer/coach, penningmeester of te downloaden van de site) in te vullen en in te leveren bij de penningmeester. De penningmeester incasseert dan maandelijks de contributie van de door u opgegeven rekeningnummer.

De machtiging heeft vele voordelen voor u zelf en voor de vereniging:

  • U vergeet nooit meer te betalen.
  • Geen rompslomp, voor u zelf en makkelijker voor de penningmeester.
  • Geen extra kosten administratie, bankkosten en acceptgiro.
  • Efficiënter en praktischer voor u zelf en voor de penningmeester.

U kunt de bank ook zelf, door middel van Internetbankieren, toestemming geven maandelijks de contributie te betalen. Dit dient u zelf bij de bank aan te geven. Ook moet u de gewijzigde bedragen jaarlijks aanpassen. Wanneer u hiervoor kiest kunt u de contributie per maand storten op:

Rabobank
NL27RABO0335120407
t.n.v. KV Sparta

De penningmeester wil graag per e-mail vernemen dat er door middel van een eigen overboeking betaald wordt.

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de penningmeester: Judith Komrij ( judith@kvsparta.nl).

Lidmaatschap beëindiging dient voor 1 mei van het lopende seizoen bij het secretariaat van KV Sparta schriftelijk bekend gemaakt te worden.

Overige clubinkomsten

Een sportvereniging heeft jaarlijks grote uitgaven. Onder andere bondsafdracht van de leden aan de KNKV, zaal- en veldhuur, onderhoud gebouwen, materialen, reiskosten en speciale activiteiten. Ongeveer een derde van de inkomsten komt uit contributies van de leden.

Voor de overige inkomsten is de vereniging afhankelijk van onder meer:

  • Sponsoring
  • Winteractie (o.a. suikerbroden/rookworsten) / Potgrondactie
  • Donaties / Vrienden van Sparta

Daarnaast kun je ook donateur of vriend van Sparta worden als je onze korfbalvereniging wilt ondersteunen.
Donateurs € 5,- per jaar.
Vriend van Sparta € 45,- per jaar

Bijzondere leden

Bijzondere leden zijn mensen die een functie bij de vereniging hebben zonder dat ze actief lid zijn. Zij zijn geen contributie verschuldigd. Ook van bijzondere leden en begunstigers worden de gegevens in het ledenbestand opgenomen.