KV Sparta

Het bestuur heeft een groot aantal taken. Genoemd kan worden de coördinerende functie. Het bestuur treedt coördinerend op tussen commissies en bij problemen binnen de vereniging.

Tevens heeft het bestuur een controlerende functie naar de diverse commissies. Daarnaast heeft het bestuur een beslissende functie op het gebied van o.a. financiën, investeringen, accommodatiebeheer, cursussen, opleidingen en keuze selectie trainers.

Ook is het bestuur belast met het opzetten van beleidsplannen. Voor de genomen besluiten en het toekomstig beleid legt het bestuur jaarlijks verantwoording af in een algemene jaarvergadering (ALV) die elk jaar plaatsvindt in juni. De ALV is voor alle leden, die dan kunnen meebeslissen. Ouders van jeugdleden zijn ook welkom op de ALV, maar hebben geen stem.

Dagelijks bestuur

Bob van der Velde

Bob van der Velde

Voorzitter
 
06-45616192

 
Judith Komrij

Judith Komrij

Penningmeester
 
06-81237090

 
Marja Ballast

Marja Ballast

Secretaresse
 
06-40444814

 

Leden van het bestuur

Anoek Pothoven

Anoek Pothoven

Technische Commissie (TC) & Jeugd Commissie (TC)
 
06-37348106

 
Arjan de With

Arjan de With

Activiteiten Commissie (TC) & Public Relations & Communicatie (PR & Com)
 
06-22021586

 
Bob van der Velde

Bob van der Velde

Sponsor Commissie (SC)
 
06-45616192

 
Abel Kuiper

Abel Kuiper

Algemeen bestuurslid
 
06-12285101