KV Sparta

Technische Commissie (TC)

Deze commissie bestaat uit 5 personen en is verantwoordelijk voor het korfbal (technische) beleid, de teamindelingen, het wedstrijdsecretariaat (trainingen, wedstrijden en vervoer), arbitrage (indeling en opleiding scheidsrechters/beoordelaars), trainers/coaches en korfbalkwaliteit voor de senioren en jeugd.

Voorzitter:

Klaas de With
06 22 44 93 23

Jeugd / Programmaboekje:
Ineke Bergsma
ineke@kvsparta.nl

Senioren / Sportlink / KNKV
Gerda Roelofsen
gerda@kvsparta.nl

Jeugd / KNKV:
Dorien Bolhuis
dorien@kvsparta.nl

(Jeugd) Trainerscoördinator:
Jorn Oldenburger

 

Activiteiten Commissie (AC)

Deze commissie bestaat uit 5 personen en organiseert niet/minder korfbal gerelateerde ontspannende activiteiten voor alle leeftijdsgroepen in de gehele vereniging. Organiseert bijv. het jaarlijkse kampeerweekend, Sparta familiedag, dropping, playbackshow en andere nevenactiviteiten voor de leden en dan met name de leden ouder dan 18 jaar.

Voorzitter: Vacant
Lid:

Gerardus Luinge
Melanie Akkersma
Mark van der Velde
Hilda Kuiper
Arno Hamhuis

Jeugd Commissie (JC)

Deze commissie bestaat uit 6 personen en coördineert alle zaken rondom de jeugd samen met de technische commissie en activiteitencommissie. Doen aan ledenwerving en zijn aanspreekpunt voor alle jeugdzaken voor ouders en jeugdleden. Organiseert bijv. schoolkorfbal- en jeugdtoernooien, sport- en spelinstuiven, jeugdweekend, zwarte pietentraining en andere activiteiten voor de jeugd.

Voorzitter: Roelf Poelstra

Lid: Thea Stobbe

Lid: Moric van der Lei

Lid: Petra Piers-den Dunnen

Lid: Evelien de Vries

Lid: Ilonka Wolters

Materiaal Commissie

MC (Materiaal Commissie)

Deze commissie bestaat uit 6 personen en draagt zorg voor het beheer en onderhoud van het primaire korfbalmateriaal en de accommodatie dat in eigendom is van korfbalvereniging Sparta. Daarnaast zorgt deze commissie voor het uitvoeren van de te verwachten onderhoudswerkzaamheden op korte en lange termijn en het meedenken/begeleiden van nieuwe of te verbouwen projecten.

Materiaalcommissie
Beheerder: Roelof Luinge

Public Relations & Communicatie (PRC)

Deze commissie bestaat op dit moment uit 1 persoon en verzorgt de interne en externe communicatie via website, clubblad, nieuwsbrief en publicaties dag- en weekbladen. Stelt o.a. het clubblad en de nieuwsbrief samen.

Voorzitter:
Arjan de With
06 - 22 02 15 86
arjan@kvsparta.nl

Sponsor Commissie (SC)

Deze commissie bestaat uit 4 personen en biedt bedrijven de mogelijkheid om hun naamsbekendheid te vergroten in ruil voor een financiële bijdrage. Deze commissie werft nieuwe sponsoren en adverteerders en onderhoudt de contacten met de sponsoren.

Voorzitter:
Gert Piers

E-mail: sponsorcommissie@kvsparta.nl

Lid:
Bart-jan Elzinga 

Peter Hummel

Auke Oldenburger

Vacant

Website Beheer (WB)

Deze commissie bestaat uit 3 personen en is verantwoordelijk voor beheer van de website van Sparta als bijv. algemene en wekelijkse informatie, evenementen, lay-out en het up to date houden van de site.

Op www.kvsparta.nl staat de complete lijst met telefoonnummers en e-mailadressen van de commissies en trainer/coaches.

Voorzitter:
Arjan de With
06-22021586
arjan@kvsparta.nl

Lid:
 

Ledenwerfcommissie

De ledenwerfcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van specifieke activiteiten (intern en extern) om de korfbalsport in het algemeen en KV Sparta te promoten en op die manier voor aanwas te zorgen voor nieuwe leden. Dat betreft zowel jeugdleden als ook oudere leden (vaak oud korfballers). Maar ook het organiseren van activiteiten om leden die minder actief willen korfballen wel aan de club te blijven binden. Dit alles in nauwe samenwerking met andere commissies binnen KV Sparta waarbij die commissies veelal de uitvoering op zich nemen. Maar het organiseren en initiëren ligt bij deze commissie.

Voorzitter:
Vacant

E-mail: ledenwerfcommissie@kvsparta.nl

Lid:
Lisette Barels

Mark van der Velde

Vacant